paczek421

Ty i Lubisz to osób to lubi
Obserwujemy, że relacje międzyludzkie stają się coraz bardziej incydentalne. Postępuje indywidualizacja i separacja. Coraz słabsze są umiejętności wiązania się, tworzenia długotrwałych relacji. Inni nie są już dla nas odniesieniem, bo wartością stała się „samorealizacja” i „rozwój”. Inni stają się często środkiem prowadzącym do celu. Życie w pojedynkę staje się coraz powszechniejsze, ale coraz więcej ludzi zgłasza się do terapii z problemem samotności.

Oś czasu

Wygląda na to, że paczek421 jeszcze nic nie opublikował/a.