CycataPani

You and You like this people like this
Szukam normalnego układu przyjacielskiego z podtekstem damsko meskim. Z duzym szacunkiem i bez przedmiotowego traktowania. Nie bedziemy sobie wchodzic w zycie prywatne. Moze warto by bylo sprobowac?-34 latka z Katowic.

Timeline

Jestem kulturalną, zadbaną kobietą. Mam nadzieję, że znajdę tu mojego męskiego odpowiednika.

Symbol seksu staje się rzeczą, a ja nienawidzę być rzeczą.
Ślicznotko jesteś Boginią, którą trzeba obsypywac kwiatami !

Czasem możemy również wyjść razem na jakiś bankiet.
Chcesz mi potowarzyszyć na imprezie firmowe?
DJDT

Versions

Package Name Version
Django 3.2.16
Python 3.8.16
actstream Actstream 0.10.0
allauth Allauth 0.45.0.final.0
cachalot Cachalot 2.4.5
channels Channels 2.4.0
compressor Compressor 4.1
crispy_forms Crispy_Forms 1.11.2
debug_toolbar Debug Toolbar 3.7.0
django_object_actions Django_Object_Actions 1.1.2
djcelery_email Djcelery_Email 3.0.0
djmoney Djmoney 1.1
el_pagination El_Pagination 3.3.0
fcm_django FCM Django 1.0.12
firebase_admin Firebase_Admin 5.4.0
formtools Form Tools 2.2
honeypot Honeypot 1.0.1
import_export Import_Export 3.0.1
localflavor Localflavor 3.0.1
notifications Notifications 1.6.0
oauth2_provider Django OAuth Toolkit 1.5.0
rest_framework Django REST framework 3.12.4
taggit Taggit 1.2.0
widget_tweaks Widget_Tweaks 1.4.12

Time

Resource usage

Resource Value
User CPU time 822.538 msec
System CPU time 4.365 msec
Total CPU time 826.903 msec
Elapsed time 1106.991 msec
Context switches 222 voluntary, 4 involuntary

Browser timing

Timing attribute Timeline Milliseconds since navigation start (+length)

Settings from core.settings.prod

Setting Value
ABSOLUTE_URL_OVERRIDES {}
ACCOUNT_ADAPTER 'user.allauth_adapter.CustomAccountAdapter'
ACCOUNT_AUTHENTICATION_METHOD 'username'
ACCOUNT_DEFAULT_HTTP_PROTOCOL 'https'
ACCOUNT_EMAIL_CONFIRMATION_ANONYMOUS_REDIRECT_URL 'account_login'
ACCOUNT_EMAIL_CONFIRMATION_HMAC True
ACCOUNT_EMAIL_REQUIRED True
ACCOUNT_EMAIL_SUBJECT_PREFIX ''
ACCOUNT_EMAIL_VERIFICATION False
ACCOUNT_FORMS {'change_password': '********************', 'login': 'user.forms.CustomLoginForm', 'reset_password': '********************', 'signup': 'user.forms.SignupFormStepOne'}
ACCOUNT_LOGIN_ON_EMAIL_CONFIRMATION True
ACCOUNT_LOGIN_ON_PASSWORD_RESET '********************'
ACCOUNT_LOGOUT_ON_GET True
ACCOUNT_LOGOUT_REDIRECT_URL 'account_login'
ACCOUNT_PRESERVE_USERNAME_CASING True
ACCOUNT_SESSION_REMEMBER True
ACCOUNT_SIGNUP_EMAIL_ENTER_TWICE False
ACCOUNT_SIGNUP_PASSWORD_ENTER_TWICE '********************'
ACCOUNT_SIGNUP_PASSWORD_VERIFICATION '********************'
ACCOUNT_UNIQUE_EMAIL False
ACCOUNT_USERNAME_REQUIRED False
ACCOUNT_USER_MODEL_USERNAME_FIELD 'nickname'
ACTSTREAM_SETTINGS {'MANAGER': 'activities.managers.CustomActionManager', 'USE_JSONFIELD': True}
ADMINS []
ALLOWED_HOSTS ['*']
API_LAYER_API_KEY '********************'
APPEND_SLASH True
ASGI_APPLICATION 'core.routing.application'
AUTHENTICATION_BACKENDS ('django.contrib.auth.backends.ModelBackend', 'user.auth_backend.CustomAuthenticationBackend')
AUTH_PASSWORD_VALIDATORS '********************'
AUTH_USER_MODEL 'user.User'
AWS_DEFAULT_ACL None
AWS_PRIVATE_MEDIA_LOCATION 'private'
AWS_PUBLIC_MEDIA_LOCATION 'media'
AWS_S3_CUSTOM_DOMAIN 'bucket.adoreo.com'
AWS_S3_OBJECT_PARAMETERS {'CacheControl': 'public,max-age=31536000,immutable'}
AWS_STATIC_LOCATION 'static'
AWS_STORAGE_BUCKET_NAME 'bucket.adoreo.com'
BASE_DIR '/code'
BROKER_HEARTBEAT 0
CACHALOT_ENABLED True
CACHES {'default': {'BACKEND': 'django_redis.cache.RedisCache', 'LOCATION': 'redis://be-el-8kfqm0x11a45.yqtff9.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379/0', 'OPTIONS': {'CLIENT_CLASS': 'django_redis.client.DefaultClient', 'PARSER_CLASS': 'redis.connection.HiredisParser'}}, 'session': {'BACKEND': 'django_redis.cache.RedisCache', 'LOCATION': 'redis://be-el-8kfqm0x11a45.yqtff9.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379/1', 'OPTIONS': {'CLIENT_CLASS': 'django_redis.client.DefaultClient', 'PARSER_CLASS': 'redis.connection.HiredisParser'}}}
CACHE_MIDDLEWARE_ALIAS 'default'
CACHE_MIDDLEWARE_KEY_PREFIX '********************'
CACHE_MIDDLEWARE_SECONDS 600
CELERY_ALWAYS_EAGER False
CELERY_BROKER_URL 'redis://be-el-8kfqm0x11a45.yqtff9.0001.use1.cache.amazonaws.com:6379/3'
CELERY_EMAIL_BACKEND 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'
CELERY_EMAIL_CHUNK_SIZE 10
CELERY_EMAIL_MESSAGE_EXTRA_ATTRIBUTES None
CELERY_EMAIL_TASK_CONFIG {}
CHANNEL_LAYERS {'default': {'BACKEND': 'channels_redis.core.RedisChannelLayer', 'CONFIG': {'hosts': [('be-el-8kfqm0x11a45.yqtff9.0001.use1.cache.amazonaws.com', 6379)]}}}
CITY_COUNTRIES ['POL', 'GBR', 'DEU', 'FRA', 'ITA', 'UKR', 'RUS']
COINS_RELATED_EVENT_MODEL 'actstream.models.Action'
COMMENT_ACTIVITY_PRICE 1
COMPRESSORS {'css': 'compressor.css.CssCompressor', 'js': 'compressor.js.JsCompressor'}
COMPRESS_CACHEABLE_PRECOMPILERS ()
COMPRESS_CACHE_BACKEND 'default'
COMPRESS_CACHE_KEY_FUNCTION '********************'
COMPRESS_CLEAN_CSS_ARGUMENTS ''
COMPRESS_CLEAN_CSS_BINARY 'cleancss'
COMPRESS_CLOSURE_COMPILER_ARGUMENTS ''
COMPRESS_CLOSURE_COMPILER_BINARY 'java -jar compiler.jar'
COMPRESS_CSS_HASHING_METHOD 'mtime'
COMPRESS_DATA_URI_MAX_SIZE 1024
COMPRESS_DEBUG_TOGGLE None
COMPRESS_ENABLED False
COMPRESS_FILTERS {'css': ['compressor.filters.css_default.CssAbsoluteFilter', 'compressor.filters.cssmin.rCSSMinFilter'], 'js': ['compressor.filters.jsmin.rJSMinFilter']}
COMPRESS_JINJA2_GET_ENVIRONMENT <function CompressorConf.JINJA2_GET_ENVIRONMENT at 0x7f9a855bca60>
COMPRESS_MINT_DELAY 30
COMPRESS_MTIME_DELAY 10
COMPRESS_OFFLINE False
COMPRESS_OFFLINE_CONTEXT {'STATIC_URL': 'https://bucket.adoreo.com/static/'}
COMPRESS_OFFLINE_MANIFEST 'manifest_1583.json'
COMPRESS_OFFLINE_MANIFEST_STORAGE 'compressor.storage.OfflineManifestFileStorage'
COMPRESS_OFFLINE_TIMEOUT 31536000
COMPRESS_OUTPUT_DIR 'CACHE'
COMPRESS_PARSER 'compressor.parser.AutoSelectParser'
COMPRESS_PRECOMPILERS ()
COMPRESS_REBUILD_TIMEOUT 2592000
COMPRESS_ROOT '/static'
COMPRESS_STORAGE 'core.storage_backends.StaticStorage'
COMPRESS_TEMPLATE_FILTER_CONTEXT {'STATIC_URL': 'https://bucket.adoreo.com/static/'}
COMPRESS_URL 'https://bucket.adoreo.com/static/'
COMPRESS_URL_PLACEHOLDER '/__compressor_url_placeholder__/'
COMPRESS_VERBOSE False
COMPRESS_YUGLIFY_BINARY 'yuglify'
COMPRESS_YUGLIFY_CSS_ARGUMENTS '--terminal'
COMPRESS_YUGLIFY_JS_ARGUMENTS '--terminal'
COMPRESS_YUI_BINARY 'java -jar yuicompressor.jar'
COMPRESS_YUI_CSS_ARGUMENTS ''
COMPRESS_YUI_JS_ARGUMENTS ''
CORS_ORIGIN_WHITELIST ('https://crushly.pl', 'https://adoreo.pl')
COUNTRY_CURRENCY_MAP {'AD': 'EUR', 'AL': 'EUR', 'AM': 'EUR', 'AT': 'EUR', 'AU': 'AUD', 'BA': 'EUR', 'BE': 'EUR', 'BG': 'EUR', 'BY': 'EUR', 'CA': 'CAD', 'CH': 'EUR', 'CY': 'EUR', 'CZ': 'EUR', 'DE': 'EUR', 'DK': 'EUR', 'EE': 'EUR', 'ES': 'EUR', 'FI': 'EUR', 'FO': 'EUR', 'FR': 'EUR', 'GB': 'GBP', 'GE': 'EUR', 'GI': 'EUR', 'GR': 'EUR', 'HR': 'EUR', 'HU': 'EUR', 'IE': 'EUR', 'IM': 'EUR', 'IS': 'EUR', 'IT': 'EUR', 'LI': 'EUR', 'LT': 'EUR', 'LU': 'EUR', 'LV': 'EUR', 'MC': 'EUR', 'MD': 'EUR', 'ME': 'EUR', 'MK': 'EUR', 'MT': 'EUR', 'NL': 'EUR', 'NO': 'EUR', 'NZ': 'NZD', 'PL': 'PLN', 'PT': 'EUR', 'RO': 'EUR', 'RS': 'EUR', 'RU': 'EUR', 'SE': 'EUR', 'SI': 'EUR', 'SK': 'EUR', 'SM': 'EUR', 'TR': 'EUR', 'UA': 'EUR', 'US': 'USD', 'VA': 'EUR', 'XK': 'EUR'}
CRISPY_TEMPLATE_PACK 'bootstrap4'
CSRF_COOKIE_AGE 31449600
CSRF_COOKIE_DOMAIN None
CSRF_COOKIE_HTTPONLY False
CSRF_COOKIE_NAME 'csrftoken'
CSRF_COOKIE_PATH '/'
CSRF_COOKIE_SAMESITE 'Lax'
CSRF_COOKIE_SECURE False
CSRF_FAILURE_VIEW 'django.views.csrf.csrf_failure'
CSRF_HEADER_NAME 'HTTP_X_CSRFTOKEN'
CSRF_TRUSTED_ORIGINS []
CSRF_USE_SESSIONS False
CURRENCY_MAP {'AD': 'EUR', 'AL': 'EUR', 'AM': 'EUR', 'AT': 'EUR', 'AU': 'AUD', 'BA': 'EUR', 'BE': 'EUR', 'BG': 'EUR', 'BY': 'EUR', 'CA': 'CAD', 'CH': 'EUR', 'CY': 'EUR', 'CZ': 'EUR', 'DE': 'EUR', 'DK': 'EUR', 'EE': 'EUR', 'ES': 'EUR', 'FI': 'EUR', 'FO': 'EUR', 'FR': 'EUR', 'GB': 'GBP', 'GE': 'EUR', 'GI': 'EUR', 'GR': 'EUR', 'HR': 'EUR', 'HU': 'EUR', 'IE': 'EUR', 'IM': 'EUR', 'IS': 'EUR', 'IT': 'EUR', 'LI': 'EUR', 'LT': 'EUR', 'LU': 'EUR', 'LV': 'EUR', 'MC': 'EUR', 'MD': 'EUR', 'ME': 'EUR', 'MK': 'EUR', 'MT': 'EUR', 'NL': 'EUR', 'NO': 'EUR', 'NZ': 'NZD', 'PL': 'PLN', 'PT': 'EUR', 'RO': 'EUR', 'RS': 'EUR', 'RU': 'EUR', 'SE': 'EUR', 'SI': 'EUR', 'SK': 'EUR', 'SM': 'EUR', 'TR': 'EUR', 'UA': 'EUR', 'US': 'USD', 'VA': 'EUR', 'XK': 'EUR'}
DATABASES {'default': {'ATOMIC_REQUESTS': False, 'AUTOCOMMIT': True, 'CONN_MAX_AGE': 0, 'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql', 'HOST': 'brba1nt2f1br1s.cyiibiszmpdi.us-east-1.rds.amazonaws.com', 'NAME': 'postgres', 'OPTIONS': {}, 'PASSWORD': '********************', 'PORT': 5432, 'TEST': {'CHARSET': None, 'COLLATION': None, 'MIGRATE': True, 'MIRROR': None, 'NAME': None}, 'TIME_ZONE': None, 'USER': 'postgres'}}
DATABASE_ROUTERS []
DATA_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE 2621440
DATA_UPLOAD_MAX_NUMBER_FIELDS 1000
DATETIME_FORMAT 'N j, Y, P'
DATETIME_INPUT_FORMATS ['%Y-%m-%d %H:%M:%S', '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f', '%Y-%m-%d %H:%M', '%m/%d/%Y %H:%M:%S', '%m/%d/%Y %H:%M:%S.%f', '%m/%d/%Y %H:%M', '%m/%d/%y %H:%M:%S', '%m/%d/%y %H:%M:%S.%f', '%m/%d/%y %H:%M']
DATE_FORMAT 'N j, Y'
DATE_INPUT_FORMATS ['%Y-%m-%d', '%m/%d/%Y', '%m/%d/%y', '%b %d %Y', '%b %d, %Y', '%d %b %Y', '%d %b, %Y', '%B %d %Y', '%B %d, %Y', '%d %B %Y', '%d %B, %Y']
DEBOUNCE_API_KEY '********************'
DEBUG False
DEBUG_PROPAGATE_EXCEPTIONS False
DEBUG_TOOLBAR_CONFIG {'SHOW_TOOLBAR_CALLBACK': <function show_toolbar at 0x7f9a8c828a60>}
DEBUG_TOOLBAR_PANELS ['debug_toolbar.panels.versions.VersionsPanel', 'debug_toolbar.panels.timer.TimerPanel', 'debug_toolbar.panels.settings.SettingsPanel', 'debug_toolbar.panels.headers.HeadersPanel', 'debug_toolbar.panels.request.RequestPanel', 'debug_toolbar.panels.sql.SQLPanel', 'debug_toolbar.panels.staticfiles.StaticFilesPanel', 'debug_toolbar.panels.templates.TemplatesPanel', 'debug_toolbar.panels.cache.CachePanel', 'debug_toolbar.panels.signals.SignalsPanel', 'debug_toolbar.panels.logging.LoggingPanel', 'debug_toolbar.panels.redirects.RedirectsPanel', 'debug_toolbar.panels.profiling.ProfilingPanel', 'cachalot.panels.CachalotPanel']
DECIMAL_SEPARATOR '.'
DEFAULT_AUTO_FIELD 'django.db.models.AutoField'
DEFAULT_CHARSET 'utf-8'
DEFAULT_CURRENCY 'USD'
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER 'django.views.debug.ExceptionReporter'
DEFAULT_EXCEPTION_REPORTER_FILTER 'django.views.debug.SafeExceptionReporterFilter'
DEFAULT_FILE_STORAGE 'core.storage_backends.PublicMediaStorage'
DEFAULT_FROM_EMAIL '[email protected]'
DEFAULT_HASHING_ALGORITHM 'sha256'
DEFAULT_INDEX_TABLESPACE ''
DEFAULT_TABLESPACE ''
DISALLOWED_USER_AGENTS []
EL_PAGINATION_PER_PAGE 8
EMAIL_BACKEND 'djcelery_email.backends.CeleryEmailBackend'
EMAIL_FROM {1: 'Adoreo <[email protected]>', 2: 'Crushly <[email protected]>'}
EMAIL_HOST 'smtp.emaillabs.net.pl'
EMAIL_HOST_PASSWORD '********************'
EMAIL_HOST_USER '1.bufufu.smtp'
EMAIL_PORT 587
EMAIL_SSL_CERTFILE None
EMAIL_SSL_KEYFILE '********************'
EMAIL_SUBJECT_PREFIX '[Django] '
EMAIL_TIMEOUT None
EMAIL_USE_LOCALTIME False
EMAIL_USE_SSL False
EMAIL_USE_TLS True
FCM_DJANGO_SETTINGS {'APP_VERBOSE_NAME': 'FCM Django', 'DEFAULT_FIREBASE_APP': None, 'DELETE_INACTIVE_DEVICES': True, 'ERRORS': {'invalid_package_name': 'InvalidPackageName', 'invalid_registration': 'InvalidRegistration', 'missing_registration': 'MissingRegistration', 'not_registered': 'NotRegistered'}, 'ONE_DEVICE_PER_USER': True, 'UPDATE_ON_DUPLICATE_REG_ID': True, 'USER_MODEL': 'user.User'}
FILE_UPLOAD_DIRECTORY_PERMISSIONS None
FILE_UPLOAD_HANDLERS ['django.core.files.uploadhandler.TemporaryFileUploadHandler']
FILE_UPLOAD_MAX_MEMORY_SIZE 2621440
FILE_UPLOAD_PERMISSIONS 1517
FILE_UPLOAD_TEMP_DIR None
FIREBASE_APP <firebase_admin.App object at 0x7f9a8c829c40>
FIREBASE_CLIENT_ID '115486401928296547792'
FIREBASE_CONFIG {'api_key': '********************', 'app_id': '1:928703405029:web:6aca50ed9b30edd1de6d0c', 'auth_domain': 'adoreo-push.firebaseapp.com', 'measurement_id': 'G-94GV0V4QFT', 'messaging_sender_id': '928703405029', 'project_id': 'adoreo-push', 'storage_bucket': 'adoreo-push.appspot.com'}
FIREBASE_PRIVATE_KEY '********************'
FIREBASE_PRIVATE_KEY_ID '********************'
FIREBASE_VAP_ID_KEY '********************'
FIRST_DAY_OF_WEEK 0
FIXTURE_DIRS []
FORCE_SCRIPT_NAME None
FORMAT_MODULE_PATH None
FORM_RENDERER 'django.forms.renderers.DjangoTemplates'
HERE_API_KEY '********************'
HONEYPOT_FIELD_NAME 'eye_color'
IGNORABLE_404_URLS []
INSTALLED_APPS ['channels', 'django.contrib.auth', 'django.contrib.contenttypes', 'django.contrib.sessions', 'django.contrib.messages', 'django.contrib.staticfiles', 'django.contrib.sites', 'django.contrib.humanize', 'modeltranslation', 'django.contrib.admin', 'django.contrib.postgres', 'debug_toolbar', 'allauth', 'allauth.account', 'allauth.socialaccount', 'allauth.socialaccount.providers.facebook', 'allauth.socialaccount.providers.google', 'oauth2_provider', 'media', 'actstream', 'sites_dispatcher', 'user', 'messenger', 'activities', 'coins', 'recurring', 'mail', 'rest_framework', 'timeline', 'pure_pagination', 'crispy_forms', 'abuse', 'versatileimagefield', 'widget_tweaks', 'taggit', 'tags', 'el_pagination', 'payments', 'djmoney', 'localflavor', 'payouts', 'django_object_actions', 'formtools', 'cachalot', 'stream', 'utils', 'notifications', 'user_notifications', 'adverts', 'cities_locations', 'contact', 'health_check', 'rest_auth.registration', 'djcelery_email', 'captcha_timeout_fix', 'captcha', 'honeypot', 'django_google_optimize', 'import_export', 'fcm_django', 'firebase_admin', 'push_notifications', 'django.contrib.sitemaps', 'pwa', 'compressor', 'multiselectfield']
INTERNAL_IPS ['*']
LANGUAGES [('de', 'German'), ('en', 'English'), ('pl', 'Polish'), ('uk', 'Ukrainian'), ('fr', 'French'), ('it', 'Italian'), ('ru', 'Russian')]
LANGUAGES_BIDI ['he', 'ar', 'ar-dz', 'fa', 'ur']
LANGUAGES_IN_TRANSLATION [('de', 'German'), ('en', 'English'), ('pl', 'Polish'), ('uk', 'Ukrainian'), ('fr', 'French'), ('it', 'Italian'), ('ru', 'Russian')]
LANGUAGE_CODE 'en-us'
LANGUAGE_COOKIE_AGE None
LANGUAGE_COOKIE_DOMAIN None
LANGUAGE_COOKIE_HTTPONLY False
LANGUAGE_COOKIE_NAME 'django_language'
LANGUAGE_COOKIE_PATH '/'
LANGUAGE_COOKIE_SAMESITE None
LANGUAGE_COOKIE_SECURE False
LANGUAGE_URL_PARAM 'dlang'
LIKE_ACTIVITY_PRICE 0
LOCALE_PATHS ('/code/locale',)
LOCAL_APPS ['sites_dispatcher', 'user', 'media', 'messenger', 'activities', 'coins', 'contact', 'recurring', 'mail', 'post', 'timeline', 'abuse', 'tags', 'stream', 'utils', 'user_notifications', 'adverts', 'cities_locations', 'contact', 'push_notifications']
LOGGING {'disable_existing_loggers': False, 'filters': {'require_debug_false': {'()': 'django.utils.log.RequireDebugFalse'}}, 'formatters': {'verbose': {'format': '%(asctime)s [%(levelname)s] %(name)s: ' '%(message)s'}}, 'handlers': {'console': {'class': 'logging.StreamHandler', 'formatter': 'verbose', 'level': 'WARNING'}, 'sentry': {'class': 'sentry_sdk.integrations.logging.SentryHandler', 'level': 'ERROR'}}, 'loggers': {'abuse': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'activities': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'adverts': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'captcha': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'cities_locations': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'coins': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'contact': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'django': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'ERROR', 'propagate': False}, 'mail': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'media': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'messenger': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'post': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'push_notifications': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'recurring': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'sites_dispatcher': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'stream': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'tags': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'timeline': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'user': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'user_notifications': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}, 'utils': {'handlers': ['sentry'], 'level': 'WARNING', 'propagate': False}}, 'version': 1}
LOGGING_CONFIG 'logging.config.dictConfig'
LOGIN_REDIRECT_URL '/me'
LOGIN_REDIRECT_URL_MEN '/'
LOGIN_REDIRECT_URL_WOMEN '/me'
LOGIN_URL 'account_signup'
LOGOUT_REDIRECT_URL None
MANAGERS []
MAX_IMAGE_PIXELS 400000000
MEDIA_ROOT '/media'
MEDIA_URL 'https://bucket.adoreo.com/media/'
MESSAGE_STORAGE 'django.contrib.messages.storage.fallback.FallbackStorage'
MIDDLEWARE ['django.middleware.gzip.GZipMiddleware', 'debug_toolbar.middleware.DebugToolbarMiddleware', 'django.middleware.security.SecurityMiddleware', 'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware', 'user.middleware.LocaleMiddleware', 'django.contrib.sites.middleware.CurrentSiteMiddleware', 'corsheaders.middleware.CorsMiddleware', 'core.middleware.RedirectWwwToNonWwwMiddleware', 'django.middleware.common.CommonMiddleware', 'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware', 'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware', 'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware', 'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware', 'user.middleware.SignUpRedirectMiddleware', 'utils.middleware.ResponsiveMiddleware', 'django_google_optimize.middleware.google_optimize', 'user.middleware.TimezoneMiddleware', 'cities_locations.middleware.CountryFromIPMiddleware']
MIGRATION_MODULES {}
MODELTRANSLATION_DEFAULT_LANGUAGE 'pl'
MODELTRANSLATION_FALLBACK_LANGUAGES ('en', 'pl', 'de', 'fr', 'it', 'uk', 'ru')
MODELTRANSLATION_LANGUAGES ['de', 'en', 'pl', 'uk', 'fr', 'it', 'ru']
MONTH_DAY_FORMAT 'F j'
NOTIFICATIONS_NOTIFICATION_MODEL 'notifications.Notification'
NUMBER_GROUPING 0
OAUTH2_PROVIDER {'ACCESS_TOKEN_EXPIRE_SECONDS': '********************', 'APPLICATION_MODEL': 'user.Application', 'OAUTH2_VALIDATOR_CLASS': 'user.oauth2.validators.RequestValidator', 'SCOPES': {'read': 'Read scope', 'write': 'Write scope'}}
PAGINATION_SETTINGS {'MARGIN_PAGES_DISPLAYED': 2, 'PAGE_RANGE_DISPLAYED': 3, 'SHOW_FIRST_PAGE_WHEN_INVALID': True}
PASSWORD_HASHERS '********************'
PASSWORD_RESET_TIMEOUT '********************'
PASSWORD_RESET_TIMEOUT_DAYS '********************'
PREPEND_WWW False
PRIVATE_FILE_STORAGE 'core.storage_backends.PrivateMediaStorage'
PROJECT_CURRENCIES ['CAD', 'NZD', 'GBP', 'AUD', 'USD', 'PLN', 'EUR']
PROJECT_CURRENCY_CHOICES {'AUD': 'Australian Dollar', 'CAD': 'Canadian Dollar', 'EUR': 'Euro', 'GBP': 'British Pound', 'NZD': 'New Zealand Dollar', 'PLN': 'Zloty', 'USD': 'United States Dollar'}
RAVEN_CONFIG {'dsn': ''}
READY_LANGUAGES [('pl', 'Polish'), ('uk', 'Ukrainian'), ('ru', 'Russian'), ('en', 'English'), ('de', 'German'), ('fr', 'French'), ('it', 'Italian')]
RECAPTCHA_PRIVATE_KEY '********************'
RECAPTCHA_PUBLIC_KEY '********************'
RECAPTCHA_REQUIRED_SCORE 0.5
RECAPTCHA_V2_PRIVATE_KEY '********************'
RECAPTCHA_V2_PUBLIC_KEY '********************'
RECAPTCHA_V3_PRIVATE_KEY '********************'
RECAPTCHA_V3_PUBLIC_KEY '********************'
REDIS_HOST 'be-el-8kfqm0x11a45.yqtff9.0001.use1.cache.amazonaws.com'
REDIS_PORT 6379
RELEASE_ENVIRONMENT 'production'
RELEASE_VERSION '1583'
REST_FRAMEWORK {'DATETIME_FORMAT': '%d %B %Y %H:%M', 'DEFAULT_AUTHENTICATION_CLASSES': ('rest_framework.authentication.BasicAuthentication', 'rest_framework.authentication.SessionAuthentication', 'oauth2_provider.contrib.rest_framework.OAuth2Authentication'), 'DEFAULT_PAGINATION_CLASS': 'timeline.pagination.CustomPageNumberPagination', 'DEFAULT_PARSER_CLASSES': ('rest_framework.parsers.JSONParser', 'rest_framework.parsers.MultiPartParser'), 'PAGE_SIZE': 50}
ROOT_URLCONF 'core.urls'
SECRET_KEY '********************'
SECURE_BROWSER_XSS_FILTER False
SECURE_CONTENT_TYPE_NOSNIFF True
SECURE_HSTS_INCLUDE_SUBDOMAINS False
SECURE_HSTS_PRELOAD False
SECURE_HSTS_SECONDS 0
SECURE_PROXY_SSL_HEADER ('HTTP_X_FORWARDED_PROTO', 'https')
SECURE_REDIRECT_EXEMPT []
SECURE_REFERRER_POLICY 'same-origin'
SECURE_SSL_HOST None
SECURE_SSL_REDIRECT False
SENTRY_DSN 'https://[email protected]/5293324'
SENTRY_JS_DSN 'https://[email protected]/4504089455099904'
SERVER_EMAIL '[email protected]'
SESSION_CACHE_ALIAS 'default'
SESSION_COOKIE_AGE 1209600
SESSION_COOKIE_DOMAIN None
SESSION_COOKIE_HTTPONLY True
SESSION_COOKIE_NAME 'sessionid'
SESSION_COOKIE_PATH '/'
SESSION_COOKIE_SAMESITE 'Lax'
SESSION_COOKIE_SECURE False
SESSION_ENGINE 'django.contrib.sessions.backends.db'
SESSION_EXPIRE_AT_BROWSER_CLOSE False
SESSION_FILE_PATH None
SESSION_SAVE_EVERY_REQUEST False
SESSION_SERIALIZER 'django.contrib.sessions.serializers.JSONSerializer'
SETTINGS_MODULE 'core.settings.prod'
SHORT_DATETIME_FORMAT 'm/d/Y P'
SHORT_DATE_FORMAT 'm/d/Y'
SIGNING_BACKEND 'django.core.signing.TimestampSigner'
SILENCED_SYSTEM_CHECKS ['auth.W004']
SITE_ID 1
SITE_ROOT '/'
SOCIALACCOUNT_ADAPTER 'user.allauth_adapter.CustomSocialAccountAdapter'
SOCIALACCOUNT_PROVIDERS {}
STATICFILES_DIRS ['/code/static/', '/code/static/assets/', '/code/static/sounds/']
STATICFILES_FINDERS ('django.contrib.staticfiles.finders.FileSystemFinder', 'django.contrib.staticfiles.finders.AppDirectoriesFinder', 'compressor.finders.CompressorFinder')
STATICFILES_STORAGE 'core.storage_backends.StaticStorage'
STATIC_ROOT '/static'
STATIC_URL 'https://bucket.adoreo.com/static/'
TALAR {1: {'api_key_id': '********************', 'api_key_secret': '********************', 'project_id': 'meg82g9'}, 2: {'api_key_id': '********************', 'api_key_secret': '********************', 'project_id': '7vcgargs0'}}
TEMPLATES [{'APP_DIRS': True, 'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates', 'DIRS': ['/code/templates'], 'OPTIONS': {'context_processors': ['django.template.context_processors.debug', 'django.template.context_processors.request', 'django.contrib.auth.context_processors.auth', 'django.contrib.messages.context_processors.messages', 'django.template.context_processors.i18n']}}]
TESTING False
TEST_NON_SERIALIZED_APPS []
TEST_RUNNER 'django.test.runner.DiscoverRunner'
THOUSAND_SEPARATOR ','
TIMEZONE_COOKIE_NAME 'django_timezone'
TIME_FORMAT 'P'
TIME_INPUT_FORMATS ['%H:%M:%S', '%H:%M:%S.%f', '%H:%M']
TIME_ZONE 'Europe/Warsaw'
TRANSLATABLE_MODEL_MODULES ['app1.models', 'app2.models', 'fees.models', 'menus.models', Ellipsis]
USE_I18N True
USE_JSONFIELD True
USE_L10N True
USE_NATIVE_JSONFIELD True
USE_THOUSAND_SEPARATOR False
USE_TZ True
USE_X_FORWARDED_HOST False
USE_X_FORWARDED_PORT False
VERSATILEIMAGEFIELD_SETTINGS {'cache_length': 2592000, 'cache_name': 'versatileimagefield_cache', 'create_images_on_demand': True, 'filtered_directory_name': '__filtered__', 'image_key_post_processor': '********************', 'jpeg_resize_quality': 70, 'placeholder_directory_name': '__placeholder__', 'progressive_jpeg': False, 'sized_directory_name': '__sized__'}
VERSATILEIMAGEFIELD_USE_PLACEHOLDIT True
WSGI_APPLICATION 'core.wsgi.application'
X_FRAME_OPTIONS 'DENY'
YEAR_MONTH_FORMAT 'F Y'

Headers

Request headers

Key Value
Accept text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Encoding gzip
Accept-Language en-US,en;q=0.5
Cdn-Loop cloudflare
Cf-Connecting-Ip 44.201.92.114
Cf-Ipcountry US
Cf-Ray 7af093add9ff81ac-IAD
Cf-Visitor {"scheme":"https"}
Host adoreo.com
If-Modified-Since Wed, 05 Oct 2022 17:55:15 GMT
User-Agent CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
X-Amzn-Trace-Id Root=1-6422fa3f-028d5d6904396b296dffe31c
X-Forwarded-For 44.201.92.114, 172.70.135.141
X-Forwarded-Port 80
X-Forwarded-Proto http

Response headers

Key Value
Content-Language en
Content-Length 144167
Content-Type text/html; charset=utf-8
Referrer-Policy same-origin
Vary Cookie, Origin, Accept-Language
X-Content-Type-Options nosniff
X-Frame-Options DENY

WSGI environ

Since the WSGI environ inherits the environment of the server, only a significant subset is shown below.

Key Value
PATH_INFO /profile/CycataPani/
QUERY_STRING
REMOTE_ADDR 172.31.70.193
REMOTE_HOST 172.31.70.193
REQUEST_METHOD GET
SCRIPT_NAME
SERVER_NAME 172.31.78.83
SERVER_PORT 8000

Request

View information

View function Arguments Keyword arguments URL name
user.views.GetProfileView () {'nickname': 'CycataPani'} profile

No cookies

No session data

No GET data

No POST data

SQL queries from 1 connection

 • default 86.68 ms (26 queries including 14 similar )
Query Timeline Time (ms) Action
SELECT "user_profile"."id",
       "user_profile"."user_id",
       "user_profile"."date_of_birth",
       "user_profile"."sex",
       "user_profile"."city_external_ids",
       "user_profile"."country_id",
       "user_profile"."currency_id",
       "user_profile"."sex_preferences",
       "user_profile"."description",
       "user_profile"."description_de",
       "user_profile"."description_en",
       "user_profile"."description_pl",
       "user_profile"."description_uk",
       "user_profile"."description_fr",
       "user_profile"."description_it",
       "user_profile"."description_ru",
       "user_profile"."transaction_provision",
       "user_profile"."views_amount",
       "user_profile"."move_to_the_end_of_the_list",
       "user_profile"."request_photo_options",
       "user_profile"."site_id"
  FROM
"user_profile"
 INNER JOIN
"auth_user"
    ON
("user_profile"."user_id" = "auth_user"."id")
 WHERE
("user_profile"."site_id" = 1 AND "auth_user"."nickname" = 'CycataPani')
 ORDER BY
"user_profile"."id" DESC
 LIMIT
1
SELECT ••• FROM "user_profile" INNER JOIN "auth_user" ON ("user_profile"."user_id" = "auth_user"."id") WHERE ("user_profile"."site_id" = 1 AND "auth_user"."nickname" = 'CycataPani') ORDER BY "user_profile"."id" DESC LIMIT 1
3.73

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/views.py in sentry_wrapped_callback(68)
 return callback(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/views/generic/base.py in view(70)
 return self.dispatch(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/views/generic/base.py in dispatch(98)
 return handler(request, *args, **kwargs)

/code/user/views.py in get(221)
 self.object = self.get_object() # noqa

/code/user/views.py in get_object(200)
 obj = queryset.last()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "media_image"."id",
       "media_image"."is_main",
       "media_image"."content_type_id",
       "media_image"."object_id",
       "media_image"."file",
       "media_image"."only_followers",
       "media_image"."datetime",
       "media_image"."added_by_id",
       "media_image"."damaged",
       "media_image"."ppoi"
  FROM
"media_image"
 WHERE
("media_image"."content_type_id" = 17 AND "media_image"."object_id" = 1461 AND NOT "media_image"."damaged")
SELECT ••• FROM "media_image" WHERE ("media_image"."content_type_id" = 17 AND "media_image"."object_id" = 1461 AND NOT "media_image"."damaged")
9.75

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/views.py in sentry_wrapped_callback(68)
 return callback(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/views/generic/base.py in view(70)
 return self.dispatch(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/views/generic/base.py in dispatch(98)
 return handler(request, *args, **kwargs)

/code/user/views.py in get(240)
 return super().get(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/el_pagination/views.py in get(104)
 context = self.get_context_data(

/code/user/views.py in get_context_data(245)
 context['images'] = service.filter_images_by_only_followers(

/code/user/service.py in filter_images_by_only_followers(13)
 return [

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "auth_user"."id",
       "auth_user"."password",
       "auth_user"."last_login",
       "auth_user"."is_superuser",
       "auth_user"."nickname",
       "auth_user"."email",
       "auth_user"."is_active",
       "auth_user"."is_logged_in",
       "auth_user"."date_joined",
       "auth_user"."last_activity",
       "auth_user"."modified",
       "auth_user"."site_id",
       "auth_user"."account_remove_date",
       "auth_user"."sound_notifications",
       "auth_user"."set_prices_modal_checked",
       "auth_user"."send_emails",
       "auth_user"."is_f",
       "auth_user"."free_message",
       "auth_user"."new_message_email_notifications",
       "auth_user"."language",
       "auth_user"."languages",
       "auth_user"."is_copywriter",
       "auth_user"."voluum_cid",
       "auth_user"."last_payment_amount",
       "auth_user"."disable_push"
  FROM
"auth_user"
 WHERE
"auth_user"."id" = 1468
 LIMIT
21
SELECT ••• FROM "auth_user" WHERE "auth_user"."id" = 1468 LIMIT 21
1.20

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/views.py in sentry_wrapped_callback(68)
 return callback(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/views/generic/base.py in view(70)
 return self.dispatch(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/views/generic/base.py in dispatch(98)
 return handler(request, *args, **kwargs)

/code/user/views.py in get(240)
 return super().get(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/el_pagination/views.py in get(104)
 context = self.get_context_data(

/code/user/views.py in get_context_data(250)
 self.request.user in followers(self.object.user)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "actstream_follow"."id",
       "actstream_follow"."user_id",
       "actstream_follow"."content_type_id",
       "actstream_follow"."object_id",
       "actstream_follow"."actor_only",
       "actstream_follow"."flag",
       "actstream_follow"."started",
       "auth_user"."id",
       "auth_user"."password",
       "auth_user"."last_login",
       "auth_user"."is_superuser",
       "auth_user"."nickname",
       "auth_user"."email",
       "auth_user"."is_active",
       "auth_user"."is_logged_in",
       "auth_user"."date_joined",
       "auth_user"."last_activity",
       "auth_user"."modified",
       "auth_user"."site_id",
       "auth_user"."account_remove_date",
       "auth_user"."sound_notifications",
       "auth_user"."set_prices_modal_checked",
       "auth_user"."send_emails",
       "auth_user"."is_f",
       "auth_user"."free_message",
       "auth_user"."new_message_email_notifications",
       "auth_user"."language",
       "auth_user"."languages",
       "auth_user"."is_copywriter",
       "auth_user"."voluum_cid",
       "auth_user"."last_payment_amount",
       "auth_user"."disable_push"
  FROM
"actstream_follow"
 INNER JOIN
"auth_user"
    ON
("actstream_follow"."user_id" = "auth_user"."id")
 WHERE
("actstream_follow"."content_type_id" = 16 AND "actstream_follow"."object_id" = '1468')
SELECT ••• FROM "actstream_follow" INNER JOIN "auth_user" ON ("actstream_follow"."user_id" = "auth_user"."id") WHERE ("actstream_follow"."content_type_id" = 16 AND "actstream_follow"."object_id" = '1468')
1.69

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/views.py in sentry_wrapped_callback(68)
 return callback(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/views/generic/base.py in view(70)
 return self.dispatch(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/views/generic/base.py in dispatch(98)
 return handler(request, *args, **kwargs)

/code/user/views.py in get(240)
 return super().get(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/el_pagination/views.py in get(104)
 context = self.get_context_data(

/code/user/views.py in get_context_data(250)
 self.request.user in followers(self.object.user)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/actstream/managers.py in followers(175)
 return [follow.user for follow in self.followers_qs(actor, flag=flag)]

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "activities_registry"."id",
       "activities_registry"."activity_class",
       "activities_registry"."user_id",
       "activities_registry"."price"
  FROM
"activities_registry"
 WHERE
("activities_registry"."activity_class" = 'SubscribeActivity' AND "activities_registry"."user_id" = 1468)
 LIMIT
21
SELECT ••• FROM "activities_registry" WHERE ("activities_registry"."activity_class" = 'SubscribeActivity' AND "activities_registry"."user_id" = 1468) LIMIT 21
3 similar queries.
1.06

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/views.py in sentry_wrapped_callback(68)
 return callback(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/views/generic/base.py in view(70)
 return self.dispatch(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/views/generic/base.py in dispatch(98)
 return handler(request, *args, **kwargs)

/code/user/views.py in get(240)
 return super().get(request, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/el_pagination/views.py in get(104)
 context = self.get_context_data(

/code/user/views.py in get_context_data(258)
 subscribe_price = self.object.subscription_price()

/code/user/models.py in subscription_price(427)
 return interface.get_subscription_price(self.user)

/code/activities/interface.py in get_subscription_price(8)
 return RegistryService().get_subscription_price(user)

/code/activities/service.py in get_subscription_price(42)
 subscribe_activity = self.get_or_register_activity(

/code/activities/service.py in get_or_register_activity(78)
 registry_entry = self._registry.objects.get(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "media_image"."id",
       "media_image"."is_main",
       "media_image"."content_type_id",
       "media_image"."object_id",
       "media_image"."file",
       "media_image"."only_followers",
       "media_image"."datetime",
       "media_image"."added_by_id",
       "media_image"."damaged",
       "media_image"."ppoi"
  FROM
"media_image"
 WHERE
(NOT "media_image"."damaged" AND "media_image"."added_by_id" = 1468 AND "media_image"."is_main")
 ORDER BY
"media_image"."id" ASC
 LIMIT
1
SELECT ••• FROM "media_image" WHERE (NOT "media_image"."damaged" AND "media_image"."added_by_id" = 1468 AND "media_image"."is_main") ORDER BY "media_image"."id" ASC LIMIT 1
3 similar queries.
0.92

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(517)
 values = {key: val.resolve(context) for key, val in self.extra_context.items()}

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in <dictcomp>(517)
 values = {key: val.resolve(context) for key, val in self.extra_context.items()}

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(671)
 obj = self.var.resolve(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(796)
 value = self._resolve_lookup(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in _resolve_lookup(837)
 current = getattr(current, bit)

/code/user/models.py in get_main_image(360)
 image = Image.objects.all_healthy().filter(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "timeline_timelineentry"."id",
       "timeline_timelineentry"."permissions",
       "timeline_timelineentry"."blocked_by_id",
       "timeline_timelineentry"."blocked_at",
       "timeline_timelineentry"."created_by_id",
       "timeline_timelineentry"."created_at",
       "timeline_timelineentry"."last_modified",
       "timeline_timelineentry"."optional_data",
       "timeline_timelineentry"."content_type_id",
       "timeline_timelineentry"."object_id",
       "timeline_timelineentry"."text",
       "timeline_timelineentry"."text_de",
       "timeline_timelineentry"."text_en",
       "timeline_timelineentry"."text_pl",
       "timeline_timelineentry"."text_uk",
       "timeline_timelineentry"."text_fr",
       "timeline_timelineentry"."text_it",
       "timeline_timelineentry"."text_ru",
       "timeline_timelineentry"."views_amount",
       "timeline_timelineentry"."is_draft",
       "timeline_timelineentry"."site_id"
  FROM
"timeline_timelineentry"
 WHERE
"timeline_timelineentry"."created_by_id" = 1468
SELECT ••• FROM "timeline_timelineentry" WHERE "timeline_timelineentry"."created_by_id" = 1468
1.57

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(308)
 match = condition.eval(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in eval(58)
 return func(context, self.first, self.second)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in <lambda>(95)
 'and': infix(7, lambda context, x, y: x.eval(context) and y.eval(context)),

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in eval(58)
 return func(context, self.first, self.second)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in <lambda>(101)
 '==': infix(10, lambda context, x, y: x.eval(context) == y.eval(context)),

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in eval(892)
 return self.value.resolve(context, ignore_failures=True)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(671)
 obj = self.var.resolve(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(796)
 value = self._resolve_lookup(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in _resolve_lookup(837)
 current = getattr(current, bit)

/code/user/models.py in count_images(323)
 return len(self.get_gallery_images)

/code/user/models.py in get_gallery_images(345)
 return self.get_images.exclude(is_main=True)

/code/user/models.py in get_images(332)
 entries_to_exclude = [

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "media_image"."id",
       "media_image"."is_main",
       "media_image"."content_type_id",
       "media_image"."object_id",
       "media_image"."file",
       "media_image"."only_followers",
       "media_image"."datetime",
       "media_image"."added_by_id",
       "media_image"."damaged",
       "media_image"."ppoi"
  FROM
"media_image"
 WHERE
(NOT "media_image"."damaged" AND "media_image"."added_by_id" = 1468 AND NOT (("media_image"."content_type_id" = 20 OR "media_image"."content_type_id" = 74)) AND NOT ("media_image"."is_main"))
 ORDER BY
"media_image"."only_followers" ASC, "media_image"."datetime" DESC
SELECT ••• FROM "media_image" WHERE (NOT "media_image"."damaged" AND "media_image"."added_by_id" = 1468 AND NOT (("media_image"."content_type_id" = 20 OR "media_image"."content_type_id" = 74)) AND NOT ("media_image"."is_main")) ORDER BY "media_image"."only_followers" ASC, "media_image"."datetime" DESC
1.14

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(308)
 match = condition.eval(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in eval(58)
 return func(context, self.first, self.second)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in <lambda>(95)
 'and': infix(7, lambda context, x, y: x.eval(context) and y.eval(context)),

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in eval(58)
 return func(context, self.first, self.second)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in <lambda>(101)
 '==': infix(10, lambda context, x, y: x.eval(context) == y.eval(context)),

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in eval(892)
 return self.value.resolve(context, ignore_failures=True)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(671)
 obj = self.var.resolve(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(796)
 value = self._resolve_lookup(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in _resolve_lookup(837)
 current = getattr(current, bit)

/code/user/models.py in count_images(323)
 return len(self.get_gallery_images)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "timeline_like"."id",
       "timeline_like"."user_id",
       "timeline_like"."content_type_id",
       "timeline_like"."object_id"
  FROM
"timeline_like"
 WHERE
("timeline_like"."content_type_id" = 17 AND "timeline_like"."object_id" = 1461)
SELECT ••• FROM "timeline_like" WHERE ("timeline_like"."content_type_id" = 17 AND "timeline_like"."object_id" = 1461)
9.97

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(308)
 match = condition.eval(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in eval(58)
 return func(context, self.first, self.second)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in <lambda>(102)
 '!=': infix(10, lambda context, x, y: x.eval(context) != y.eval(context)),

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in eval(892)
 return self.value.resolve(context, ignore_failures=True)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(671)
 obj = self.var.resolve(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(796)
 value = self._resolve_lookup(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in _resolve_lookup(837)
 current = getattr(current, bit)

/code/user/models.py in likes_count(353)
 return len(self.get_likes)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT DISTINCT "tags_customtag"."id",
       "tags_customtag"."slug",
       "tags_customtag"."synonyms",
       "tags_customtag"."name",
       "tags_customtag"."name_de",
       "tags_customtag"."name_en",
       "tags_customtag"."name_pl",
       "tags_customtag"."name_uk",
       "tags_customtag"."name_fr",
       "tags_customtag"."name_it",
       "tags_customtag"."name_ru",
       "tags_customtag"."site_id"
  FROM
"tags_customtag"
 INNER JOIN
"tags_customtaggeditem"
    ON
("tags_customtag"."id" = "tags_customtaggeditem"."tag_id")
 INNER JOIN
"django_content_type"
    ON
("tags_customtaggeditem"."content_type_id" = "django_content_type"."id")
 WHERE
("django_content_type"."app_label" = 'user' AND "django_content_type"."model" = 'profile' AND "tags_customtaggeditem"."object_id" = 1461)
SELECT ••• FROM "tags_customtag" INNER JOIN "tags_customtaggeditem" ON ("tags_customtag"."id" = "tags_customtaggeditem"."tag_id") INNER JOIN "django_content_type" ON ("tags_customtaggeditem"."content_type_id" = "django_content_type"."id") WHERE ("django_content_type"."app_label" = 'user' AND "django_content_type"."model" = 'profile' AND "tags_customtaggeditem"."object_id" = 1461)
2.26

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(171)
 len_values = len(values)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "timeline_timelineentry"."id",
       "timeline_timelineentry"."permissions",
       "timeline_timelineentry"."blocked_by_id",
       "timeline_timelineentry"."blocked_at",
       "timeline_timelineentry"."created_by_id",
       "timeline_timelineentry"."created_at",
       "timeline_timelineentry"."last_modified",
       "timeline_timelineentry"."optional_data",
       "timeline_timelineentry"."content_type_id",
       "timeline_timelineentry"."object_id",
       "timeline_timelineentry"."text",
       "timeline_timelineentry"."text_de",
       "timeline_timelineentry"."text_en",
       "timeline_timelineentry"."text_pl",
       "timeline_timelineentry"."text_uk",
       "timeline_timelineentry"."text_fr",
       "timeline_timelineentry"."text_it",
       "timeline_timelineentry"."text_ru",
       "timeline_timelineentry"."views_amount",
       "timeline_timelineentry"."is_draft",
       "timeline_timelineentry"."site_id",
       "auth_user"."id",
       "auth_user"."password",
       "auth_user"."last_login",
       "auth_user"."is_superuser",
       "auth_user"."nickname",
       "auth_user"."email",
       "auth_user"."is_active",
       "auth_user"."is_logged_in",
       "auth_user"."date_joined",
       "auth_user"."last_activity",
       "auth_user"."modified",
       "auth_user"."site_id",
       "auth_user"."account_remove_date",
       "auth_user"."sound_notifications",
       "auth_user"."set_prices_modal_checked",
       "auth_user"."send_emails",
       "auth_user"."is_f",
       "auth_user"."free_message",
       "auth_user"."new_message_email_notifications",
       "auth_user"."language",
       "auth_user"."languages",
       "auth_user"."is_copywriter",
       "auth_user"."voluum_cid",
       "auth_user"."last_payment_amount",
       "auth_user"."disable_push",
       "user_profile"."id",
       "user_profile"."user_id",
       "user_profile"."date_of_birth",
       "user_profile"."sex",
       "user_profile"."city_external_ids",
       "user_profile"."country_id",
       "user_profile"."currency_id",
       "user_profile"."sex_preferences",
       "user_profile"."description",
       "user_profile"."description_de",
       "user_profile"."description_en",
       "user_profile"."description_pl",
       "user_profile"."description_uk",
       "user_profile"."description_fr",
       "user_profile"."description_it",
       "user_profile"."description_ru",
       "user_profile"."transaction_provision",
       "user_profile"."views_amount",
       "user_profile"."move_to_the_end_of_the_list",
       "user_profile"."request_photo_options",
       "user_profile"."site_id"
  FROM
"timeline_timelineentry"
 INNER JOIN
"auth_user"
    ON
("timeline_timelineentry"."created_by_id" = "auth_user"."id")
  LEFT OUTER JOIN
"user_profile"
    ON
("auth_user"."id" = "user_profile"."user_id")
 WHERE
("timeline_timelineentry"."blocked_at" IS NULL AND "timeline_timelineentry"."created_by_id" = 1468 AND "auth_user"."is_active" AND NOT "timeline_timelineentry"."is_draft" AND "timeline_timelineentry"."object_id" IS NULL)
 ORDER BY
"timeline_timelineentry"."created_at" DESC
 LIMIT
9
SELECT ••• FROM "timeline_timelineentry" INNER JOIN "auth_user" ON ("timeline_timelineentry"."created_by_id" = "auth_user"."id") LEFT OUTER JOIN "user_profile" ON ("auth_user"."id" = "user_profile"."user_id") WHERE ("timeline_timelineentry"."blocked_at" IS NULL AND "timeline_timelineentry"."created_by_id" = 1468 AND "auth_user"."is_active" AND NOT "timeline_timelineentry"."is_draft" AND "timeline_timelineentry"."object_id" IS NULL) ORDER BY "timeline_timelineentry"."created_at" DESC LIMIT 9
1.57

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/el_pagination/templatetags/el_pagination_tags.py in render(302)
 page = paginator.page(page_number)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/el_pagination/paginators.py in page(100)
 objects = list(self.object_list[bottom:top + self.orphans + 1])

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "timeline_comment"."id",
       "timeline_comment"."blocked_by_id",
       "timeline_comment"."blocked_at",
       "timeline_comment"."created_by_id",
       "timeline_comment"."created_at",
       "timeline_comment"."last_modified",
       "timeline_comment"."optional_data",
       "timeline_comment"."content_type_id",
       "timeline_comment"."object_id",
       "timeline_comment"."content",
       "auth_user"."id",
       "auth_user"."password",
       "auth_user"."last_login",
       "auth_user"."is_superuser",
       "auth_user"."nickname",
       "auth_user"."email",
       "auth_user"."is_active",
       "auth_user"."is_logged_in",
       "auth_user"."date_joined",
       "auth_user"."last_activity",
       "auth_user"."modified",
       "auth_user"."site_id",
       "auth_user"."account_remove_date",
       "auth_user"."sound_notifications",
       "auth_user"."set_prices_modal_checked",
       "auth_user"."send_emails",
       "auth_user"."is_f",
       "auth_user"."free_message",
       "auth_user"."new_message_email_notifications",
       "auth_user"."language",
       "auth_user"."languages",
       "auth_user"."is_copywriter",
       "auth_user"."voluum_cid",
       "auth_user"."last_payment_amount",
       "auth_user"."disable_push"
  FROM
"timeline_comment"
 INNER JOIN
"auth_user"
    ON
("timeline_comment"."created_by_id" = "auth_user"."id")
 WHERE
("timeline_comment"."content_type_id" = 28 AND "timeline_comment"."object_id" IN (4440, 4443, 4445))
 ORDER BY
"timeline_comment"."created_at" DESC
SELECT ••• FROM "timeline_comment" INNER JOIN "auth_user" ON ("timeline_comment"."created_by_id" = "auth_user"."id") WHERE ("timeline_comment"."content_type_id" = 28 AND "timeline_comment"."object_id" IN (4440, 4443, 4445)) ORDER BY "timeline_comment"."created_at" DESC
3.19

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/el_pagination/templatetags/el_pagination_tags.py in render(302)
 page = paginator.page(page_number)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/el_pagination/paginators.py in page(100)
 objects = list(self.object_list[bottom:top + self.orphans + 1])

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "timeline_like"."id",
       "timeline_like"."user_id",
       "timeline_like"."content_type_id",
       "timeline_like"."object_id",
       "auth_user"."id",
       "auth_user"."password",
       "auth_user"."last_login",
       "auth_user"."is_superuser",
       "auth_user"."nickname",
       "auth_user"."email",
       "auth_user"."is_active",
       "auth_user"."is_logged_in",
       "auth_user"."date_joined",
       "auth_user"."last_activity",
       "auth_user"."modified",
       "auth_user"."site_id",
       "auth_user"."account_remove_date",
       "auth_user"."sound_notifications",
       "auth_user"."set_prices_modal_checked",
       "auth_user"."send_emails",
       "auth_user"."is_f",
       "auth_user"."free_message",
       "auth_user"."new_message_email_notifications",
       "auth_user"."language",
       "auth_user"."languages",
       "auth_user"."is_copywriter",
       "auth_user"."voluum_cid",
       "auth_user"."last_payment_amount",
       "auth_user"."disable_push"
  FROM
"timeline_like"
 INNER JOIN
"auth_user"
    ON
("timeline_like"."user_id" = "auth_user"."id")
 WHERE
("timeline_like"."content_type_id" = 28 AND "timeline_like"."object_id" IN (4440, 4443, 4445))
SELECT ••• FROM "timeline_like" INNER JOIN "auth_user" ON ("timeline_like"."user_id" = "auth_user"."id") WHERE ("timeline_like"."content_type_id" = 28 AND "timeline_like"."object_id" IN (4440, 4443, 4445))
11.25

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/el_pagination/templatetags/el_pagination_tags.py in render(302)
 page = paginator.page(page_number)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/el_pagination/paginators.py in page(100)
 objects = list(self.object_list[bottom:top + self.orphans + 1])

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "media_image"."id",
       "media_image"."is_main",
       "media_image"."content_type_id",
       "media_image"."object_id",
       "media_image"."file",
       "media_image"."only_followers",
       "media_image"."datetime",
       "media_image"."added_by_id",
       "media_image"."damaged",
       "media_image"."ppoi"
  FROM
"media_image"
 WHERE
("media_image"."content_type_id" = 28 AND "media_image"."object_id" IN (4440, 4443, 4445))
SELECT ••• FROM "media_image" WHERE ("media_image"."content_type_id" = 28 AND "media_image"."object_id" IN (4440, 4443, 4445))
5.83

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/el_pagination/templatetags/el_pagination_tags.py in render(302)
 page = paginator.page(page_number)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/el_pagination/paginators.py in page(100)
 objects = list(self.object_list[bottom:top + self.orphans + 1])

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "media_image"."id",
       "media_image"."is_main",
       "media_image"."content_type_id",
       "media_image"."object_id",
       "media_image"."file",
       "media_image"."only_followers",
       "media_image"."datetime",
       "media_image"."added_by_id",
       "media_image"."damaged",
       "media_image"."ppoi"
  FROM
"media_image"
 WHERE
("media_image"."content_type_id" = 28 AND "media_image"."object_id" = 4445 AND NOT "media_image"."damaged")
 ORDER BY
"media_image"."datetime" DESC
SELECT ••• FROM "media_image" WHERE ("media_image"."content_type_id" = 28 AND "media_image"."object_id" = 4445 AND NOT "media_image"."damaged") ORDER BY "media_image"."datetime" DESC
3 similar queries.
5.74

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(214)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(171)
 len_values = len(values)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "timeline_comment"."id",
       "timeline_comment"."blocked_by_id",
       "timeline_comment"."blocked_at",
       "timeline_comment"."created_by_id",
       "timeline_comment"."created_at",
       "timeline_comment"."last_modified",
       "timeline_comment"."optional_data",
       "timeline_comment"."content_type_id",
       "timeline_comment"."object_id",
       "timeline_comment"."content",
       "auth_user"."id",
       "auth_user"."password",
       "auth_user"."last_login",
       "auth_user"."is_superuser",
       "auth_user"."nickname",
       "auth_user"."email",
       "auth_user"."is_active",
       "auth_user"."is_logged_in",
       "auth_user"."date_joined",
       "auth_user"."last_activity",
       "auth_user"."modified",
       "auth_user"."site_id",
       "auth_user"."account_remove_date",
       "auth_user"."sound_notifications",
       "auth_user"."set_prices_modal_checked",
       "auth_user"."send_emails",
       "auth_user"."is_f",
       "auth_user"."free_message",
       "auth_user"."new_message_email_notifications",
       "auth_user"."language",
       "auth_user"."languages",
       "auth_user"."is_copywriter",
       "auth_user"."voluum_cid",
       "auth_user"."last_payment_amount",
       "auth_user"."disable_push",
       "user_profile"."id",
       "user_profile"."user_id",
       "user_profile"."date_of_birth",
       "user_profile"."sex",
       "user_profile"."city_external_ids",
       "user_profile"."country_id",
       "user_profile"."currency_id",
       "user_profile"."sex_preferences",
       "user_profile"."description",
       "user_profile"."description_de",
       "user_profile"."description_en",
       "user_profile"."description_pl",
       "user_profile"."description_uk",
       "user_profile"."description_fr",
       "user_profile"."description_it",
       "user_profile"."description_ru",
       "user_profile"."transaction_provision",
       "user_profile"."views_amount",
       "user_profile"."move_to_the_end_of_the_list",
       "user_profile"."request_photo_options",
       "user_profile"."site_id"
  FROM
"timeline_comment"
 INNER JOIN
"auth_user"
    ON
("timeline_comment"."created_by_id" = "auth_user"."id")
  LEFT OUTER JOIN
"user_profile"
    ON
("auth_user"."id" = "user_profile"."user_id")
 WHERE
("timeline_comment"."content_type_id" = 28 AND "timeline_comment"."object_id" = 4445)
 ORDER BY
"timeline_comment"."created_at" DESC
SELECT ••• FROM "timeline_comment" INNER JOIN "auth_user" ON ("timeline_comment"."created_by_id" = "auth_user"."id") LEFT OUTER JOIN "user_profile" ON ("auth_user"."id" = "user_profile"."user_id") WHERE ("timeline_comment"."content_type_id" = 28 AND "timeline_comment"."object_id" = 4445) ORDER BY "timeline_comment"."created_at" DESC
3 similar queries.
2.73

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(214)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(308)
 match = condition.eval(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in eval(58)
 return func(context, self.first, self.second)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in <lambda>(101)
 '==': infix(10, lambda context, x, y: x.eval(context) == y.eval(context)),

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in eval(892)
 return self.value.resolve(context, ignore_failures=True)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(671)
 obj = self.var.resolve(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(796)
 value = self._resolve_lookup(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in _resolve_lookup(837)
 current = getattr(current, bit)

/code/timeline/models/timeline.py in comments_count(194)
 return len(self.get_comments)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "media_image"."id",
       "media_image"."is_main",
       "media_image"."content_type_id",
       "media_image"."object_id",
       "media_image"."file",
       "media_image"."only_followers",
       "media_image"."datetime",
       "media_image"."added_by_id",
       "media_image"."damaged",
       "media_image"."ppoi"
  FROM
"media_image"
 WHERE
("media_image"."content_type_id" = 28 AND "media_image"."object_id" = 4440 AND NOT "media_image"."damaged")
 ORDER BY
"media_image"."datetime" DESC
SELECT ••• FROM "media_image" WHERE ("media_image"."content_type_id" = 28 AND "media_image"."object_id" = 4440 AND NOT "media_image"."damaged") ORDER BY "media_image"."datetime" DESC
3 similar queries.
5.85

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(214)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(171)
 len_values = len(values)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "timeline_comment"."id",
       "timeline_comment"."blocked_by_id",
       "timeline_comment"."blocked_at",
       "timeline_comment"."created_by_id",
       "timeline_comment"."created_at",
       "timeline_comment"."last_modified",
       "timeline_comment"."optional_data",
       "timeline_comment"."content_type_id",
       "timeline_comment"."object_id",
       "timeline_comment"."content",
       "auth_user"."id",
       "auth_user"."password",
       "auth_user"."last_login",
       "auth_user"."is_superuser",
       "auth_user"."nickname",
       "auth_user"."email",
       "auth_user"."is_active",
       "auth_user"."is_logged_in",
       "auth_user"."date_joined",
       "auth_user"."last_activity",
       "auth_user"."modified",
       "auth_user"."site_id",
       "auth_user"."account_remove_date",
       "auth_user"."sound_notifications",
       "auth_user"."set_prices_modal_checked",
       "auth_user"."send_emails",
       "auth_user"."is_f",
       "auth_user"."free_message",
       "auth_user"."new_message_email_notifications",
       "auth_user"."language",
       "auth_user"."languages",
       "auth_user"."is_copywriter",
       "auth_user"."voluum_cid",
       "auth_user"."last_payment_amount",
       "auth_user"."disable_push",
       "user_profile"."id",
       "user_profile"."user_id",
       "user_profile"."date_of_birth",
       "user_profile"."sex",
       "user_profile"."city_external_ids",
       "user_profile"."country_id",
       "user_profile"."currency_id",
       "user_profile"."sex_preferences",
       "user_profile"."description",
       "user_profile"."description_de",
       "user_profile"."description_en",
       "user_profile"."description_pl",
       "user_profile"."description_uk",
       "user_profile"."description_fr",
       "user_profile"."description_it",
       "user_profile"."description_ru",
       "user_profile"."transaction_provision",
       "user_profile"."views_amount",
       "user_profile"."move_to_the_end_of_the_list",
       "user_profile"."request_photo_options",
       "user_profile"."site_id"
  FROM
"timeline_comment"
 INNER JOIN
"auth_user"
    ON
("timeline_comment"."created_by_id" = "auth_user"."id")
  LEFT OUTER JOIN
"user_profile"
    ON
("auth_user"."id" = "user_profile"."user_id")
 WHERE
("timeline_comment"."content_type_id" = 28 AND "timeline_comment"."object_id" = 4440)
 ORDER BY
"timeline_comment"."created_at" DESC
SELECT ••• FROM "timeline_comment" INNER JOIN "auth_user" ON ("timeline_comment"."created_by_id" = "auth_user"."id") LEFT OUTER JOIN "user_profile" ON ("auth_user"."id" = "user_profile"."user_id") WHERE ("timeline_comment"."content_type_id" = 28 AND "timeline_comment"."object_id" = 4440) ORDER BY "timeline_comment"."created_at" DESC
3 similar queries.
2.92

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(214)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(308)
 match = condition.eval(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in eval(58)
 return func(context, self.first, self.second)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in <lambda>(101)
 '==': infix(10, lambda context, x, y: x.eval(context) == y.eval(context)),

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in eval(892)
 return self.value.resolve(context, ignore_failures=True)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(671)
 obj = self.var.resolve(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(796)
 value = self._resolve_lookup(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in _resolve_lookup(837)
 current = getattr(current, bit)

/code/timeline/models/timeline.py in comments_count(194)
 return len(self.get_comments)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "timeline_timelineentry"."id",
       "timeline_timelineentry"."permissions",
       "timeline_timelineentry"."blocked_by_id",
       "timeline_timelineentry"."blocked_at",
       "timeline_timelineentry"."created_by_id",
       "timeline_timelineentry"."created_at",
       "timeline_timelineentry"."last_modified",
       "timeline_timelineentry"."optional_data",
       "timeline_timelineentry"."content_type_id",
       "timeline_timelineentry"."object_id",
       "timeline_timelineentry"."text",
       "timeline_timelineentry"."text_de",
       "timeline_timelineentry"."text_en",
       "timeline_timelineentry"."text_pl",
       "timeline_timelineentry"."text_uk",
       "timeline_timelineentry"."text_fr",
       "timeline_timelineentry"."text_it",
       "timeline_timelineentry"."text_ru",
       "timeline_timelineentry"."views_amount",
       "timeline_timelineentry"."is_draft",
       "timeline_timelineentry"."site_id"
  FROM
"timeline_timelineentry"
 WHERE
"timeline_timelineentry"."id" = 4440
 LIMIT
21
SELECT ••• FROM "timeline_timelineentry" WHERE "timeline_timelineentry"."id" = 4440 LIMIT 21
2 similar queries.
0.80

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(214)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(214)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/library.py in render(192)
 output = self.func(*resolved_args, **resolved_kwargs)

/code/timeline/templatetags/timeline_tags.py in can_delete_comment(117)
 return user in [comment.target.created_by, comment.created_by]

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/contrib/contenttypes/fields.py in __get__(241)
 rel_obj = ct.get_object_for_this_type(pk=pk_val)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/contrib/contenttypes/models.py in get_object_for_this_type(175)
 return self.model_class()._base_manager.using(self._state.db).get(**kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "media_image"."id",
       "media_image"."is_main",
       "media_image"."content_type_id",
       "media_image"."object_id",
       "media_image"."file",
       "media_image"."only_followers",
       "media_image"."datetime",
       "media_image"."added_by_id",
       "media_image"."damaged",
       "media_image"."ppoi"
  FROM
"media_image"
 WHERE
(NOT "media_image"."damaged" AND "media_image"."added_by_id" = 2393 AND "media_image"."is_main")
 ORDER BY
"media_image"."id" ASC
 LIMIT
1
SELECT ••• FROM "media_image" WHERE (NOT "media_image"."damaged" AND "media_image"."added_by_id" = 2393 AND "media_image"."is_main") ORDER BY "media_image"."id" ASC LIMIT 1
3 similar queries.
0.96

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(214)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(214)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(517)
 values = {key: val.resolve(context) for key, val in self.extra_context.items()}

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in <dictcomp>(517)
 values = {key: val.resolve(context) for key, val in self.extra_context.items()}

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(671)
 obj = self.var.resolve(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(796)
 value = self._resolve_lookup(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in _resolve_lookup(837)
 current = getattr(current, bit)

/code/user/models.py in get_main_image(360)
 image = Image.objects.all_healthy().filter(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "media_image"."id",
       "media_image"."is_main",
       "media_image"."content_type_id",
       "media_image"."object_id",
       "media_image"."file",
       "media_image"."only_followers",
       "media_image"."datetime",
       "media_image"."added_by_id",
       "media_image"."damaged",
       "media_image"."ppoi"
  FROM
"media_image"
 WHERE
("media_image"."content_type_id" = 28 AND "media_image"."object_id" = 4443 AND NOT "media_image"."damaged")
 ORDER BY
"media_image"."datetime" DESC
SELECT ••• FROM "media_image" WHERE ("media_image"."content_type_id" = 28 AND "media_image"."object_id" = 4443 AND NOT "media_image"."damaged") ORDER BY "media_image"."datetime" DESC
3 similar queries.
5.76

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(214)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(171)
 len_values = len(values)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "timeline_comment"."id",
       "timeline_comment"."blocked_by_id",
       "timeline_comment"."blocked_at",
       "timeline_comment"."created_by_id",
       "timeline_comment"."created_at",
       "timeline_comment"."last_modified",
       "timeline_comment"."optional_data",
       "timeline_comment"."content_type_id",
       "timeline_comment"."object_id",
       "timeline_comment"."content",
       "auth_user"."id",
       "auth_user"."password",
       "auth_user"."last_login",
       "auth_user"."is_superuser",
       "auth_user"."nickname",
       "auth_user"."email",
       "auth_user"."is_active",
       "auth_user"."is_logged_in",
       "auth_user"."date_joined",
       "auth_user"."last_activity",
       "auth_user"."modified",
       "auth_user"."site_id",
       "auth_user"."account_remove_date",
       "auth_user"."sound_notifications",
       "auth_user"."set_prices_modal_checked",
       "auth_user"."send_emails",
       "auth_user"."is_f",
       "auth_user"."free_message",
       "auth_user"."new_message_email_notifications",
       "auth_user"."language",
       "auth_user"."languages",
       "auth_user"."is_copywriter",
       "auth_user"."voluum_cid",
       "auth_user"."last_payment_amount",
       "auth_user"."disable_push",
       "user_profile"."id",
       "user_profile"."user_id",
       "user_profile"."date_of_birth",
       "user_profile"."sex",
       "user_profile"."city_external_ids",
       "user_profile"."country_id",
       "user_profile"."currency_id",
       "user_profile"."sex_preferences",
       "user_profile"."description",
       "user_profile"."description_de",
       "user_profile"."description_en",
       "user_profile"."description_pl",
       "user_profile"."description_uk",
       "user_profile"."description_fr",
       "user_profile"."description_it",
       "user_profile"."description_ru",
       "user_profile"."transaction_provision",
       "user_profile"."views_amount",
       "user_profile"."move_to_the_end_of_the_list",
       "user_profile"."request_photo_options",
       "user_profile"."site_id"
  FROM
"timeline_comment"
 INNER JOIN
"auth_user"
    ON
("timeline_comment"."created_by_id" = "auth_user"."id")
  LEFT OUTER JOIN
"user_profile"
    ON
("auth_user"."id" = "user_profile"."user_id")
 WHERE
("timeline_comment"."content_type_id" = 28 AND "timeline_comment"."object_id" = 4443)
 ORDER BY
"timeline_comment"."created_at" DESC
SELECT ••• FROM "timeline_comment" INNER JOIN "auth_user" ON ("timeline_comment"."created_by_id" = "auth_user"."id") LEFT OUTER JOIN "user_profile" ON ("auth_user"."id" = "user_profile"."user_id") WHERE ("timeline_comment"."content_type_id" = 28 AND "timeline_comment"."object_id" = 4443) ORDER BY "timeline_comment"."created_at" DESC
3 similar queries.
2.88

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(214)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(308)
 match = condition.eval(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in eval(58)
 return func(context, self.first, self.second)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/smartif.py in <lambda>(101)
 '==': infix(10, lambda context, x, y: x.eval(context) == y.eval(context)),

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in eval(892)
 return self.value.resolve(context, ignore_failures=True)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(671)
 obj = self.var.resolve(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in resolve(796)
 value = self._resolve_lookup(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in _resolve_lookup(837)
 current = getattr(current, bit)

/code/timeline/models/timeline.py in comments_count(194)
 return len(self.get_comments)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "timeline_timelineentry"."id",
       "timeline_timelineentry"."permissions",
       "timeline_timelineentry"."blocked_by_id",
       "timeline_timelineentry"."blocked_at",
       "timeline_timelineentry"."created_by_id",
       "timeline_timelineentry"."created_at",
       "timeline_timelineentry"."last_modified",
       "timeline_timelineentry"."optional_data",
       "timeline_timelineentry"."content_type_id",
       "timeline_timelineentry"."object_id",
       "timeline_timelineentry"."text",
       "timeline_timelineentry"."text_de",
       "timeline_timelineentry"."text_en",
       "timeline_timelineentry"."text_pl",
       "timeline_timelineentry"."text_uk",
       "timeline_timelineentry"."text_fr",
       "timeline_timelineentry"."text_it",
       "timeline_timelineentry"."text_ru",
       "timeline_timelineentry"."views_amount",
       "timeline_timelineentry"."is_draft",
       "timeline_timelineentry"."site_id"
  FROM
"timeline_timelineentry"
 WHERE
"timeline_timelineentry"."id" = 4443
 LIMIT
21
SELECT ••• FROM "timeline_timelineentry" WHERE "timeline_timelineentry"."id" = 4443 LIMIT 21
2 similar queries.
0.90

Connection: default

Transaction status: Idle

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py in run(67)
 return old_run_func(self, *a, **kw)

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in _worker(80)
 work_item.run()

/usr/local/lib/python3.8/concurrent/futures/thread.py in run(57)
 result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/asgiref/sync.py in thread_handler(462)
 return func(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/channels/http.py in handle(244)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/__init__.py in sentry_patched_get_response(410)
 rv = old_get_response(self, request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/panels.py in process_request(41)
 return super(CachalotPanel, self).process_request(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/core/middleware.py in __call__(26)
 response = self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(50)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django_google_optimize/middleware.py in middleware(9)
 return get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/user/middleware.py in __call__(69)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/middleware.py in __call__(176)
 return f(*args, **kwargs)

/code/cities_locations/middleware.py in __call__(20)
 return self.get_response(request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in render(105)
 self.content = self.rendered_content

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/django/templates.py in rendered_content(74)
 return real_rendered_content.fget(self)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/response.py in rendered_content(83)
 return template.render(context, self._request)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/backends/django.py in render(61)
 return self.template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(170)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(150)
 return compiled_parent._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(62)
 result = block.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/loader_tags.py in render(195)
 return template.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(172)
 return self._render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/test/utils.py in instrumented_test_render(100)
 return self.nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(214)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(315)
 return nodelist.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render(938)
 bit = node.render_annotated(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/defaulttags.py in render(214)
 nodelist.append(node.render_annotated(context))

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/base.py in render_annotated(905)
 return self.render(context)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/template/library.py in render(192)
 output = self.func(*resolved_args, **resolved_kwargs)

/code/timeline/templatetags/timeline_tags.py in can_delete_comment(117)
 return user in [comment.target.created_by, comment.created_by]

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/contrib/contenttypes/fields.py in __get__(241)
 rel_obj = ct.get_object_for_this_type(pk=pk_val)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/django/contrib/contenttypes/models.py in get_object_for_this_type(175)
 return self.model_class()._base_manager.using(self._state.db).get(**kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(29)
 return original(compiler, *args, **kwargs)

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in inner(88)
 return _get_result_or_execute_query(

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in _get_result_or_execute_query(56)
 result = execute_query_func()

/usr/local/lib/python3.8/site-packages/cachalot/monkey_patch.py in <lambda>(72)
 execute_query_func = lambda: original(compiler, *args, **kwargs)

SELECT "media_image"."id",
       "media_image"."is_main",
       "media_image"."content_type_id",
       "media_image"."object_id",
       "media_image"."file",
       "media_image"."only_followers",
       "media_image"."datetime",
       "media_image"."added_by_id",
       "media_image"."damaged",
       "media_image"."ppoi"
  FROM
"media_image"
 WHERE
(NOT "media_image"."damaged" AND "media_image"."added_by_id" = 2300 AND "media_image"."is_main")
 ORDER BY
"media_image"."id" ASC
 LIMIT
1
SELECT ••• FROM "media_image" WHERE (NOT "media_image"."damaged" AND "media_image"."added_by_id" = 2300 AND "media_image"."is_main") ORDER BY "media_image"."id" ASC LIMIT 1
3 similar queries.
0.90