pandlaciebie

You and You like this Add to Favorites!
Miłość to po­mie­sza­nie podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jed­no z tych uczuć, to nie ma o co ro­bić szu­mu. Jeśli dwa, to nie jest to mistrzostwo świata, ale blisko. Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest już niepot­rzeb­na – trafiłaś do nieba za życia. Takimi poglądami kieruję się w życiu i to powoduje, że jestem otwarty na frywolne osoby- takie jak ja. Nie mogę usiedzieć w miejscu i takich osób potrzebuję do mojego otoczenia.

Timeline

Masowy zalew erotyzmu związanego z podglądactwem telewizyjnym jest oznaką zubożenia wyobraźni erotycznej.