Wojjtas

Bialystok

Bez zobowiązań

Masz chwilę zatrzymać się w czasie... Zapomnieć o życiu codziennym...
Uciec od wszystkich przeżyć to że mną...